ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560

การประชุมผู้ถือหุ้น

ผลประกอบการประจำไตรมาส

ตรวจสอบงบการเงิน เอกสารนำเสนอ และรายงานผลประกอบการไตรมาส 4/2559

ปฏิทินกิจกรรม

2560
ประเภท
วันที่
กิจกรรม
เอกสาร PDF
รับชมวิดีโอ

ข่าวสาร
นักลงทุน

กรุณากรอกคำค้นหา!
ข่าวทั้งหมด
ทั้งหมด
28 มี.ค. 2560
แจ้งการยื่นข้อเสนอในการเป็นคู่ค้าในการให้บริการไร้สาย คลื่นความถี่ 2300 MHz
24 มี.ค. 2560
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
01 มี.ค. 2560
แจ้งการจดทะเบียนเลิกบริษัทย่อย
28 ก.พ. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
28 ก.พ. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
28 ก.พ. 2560
งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
28 ก.พ. 2560
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 งดจ่ายเงินปันผล
17 ก.พ. 2560
การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)
คู่มือนักลงทุน ดาวน์โหลด

ศึกษาข้อมูลเพื่อทำความรู้จักเรามากยิ่งขึ้น

ไม่พลาดทุกข่าวสารจากเรา

ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

สายตรงนักลงทุน+66 2699 2515, +66 2643 8917
อีเมลir_office@truecorp.co.th

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพ 10310 ประเทศไทย