ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562

การประชุมผู้ถือหุ้น

ผลประกอบการประจำไตรมาส

ตรวจสอบงบการเงิน เอกสารนำเสนอ และรายงานผลประกอบการไตรมาส 4/2562

ปฏิทินกิจกรรม

2563
ประเภท
วันที่
กิจกรรม
เอกสาร PDF
รับชมวิดีโอ

ข่าวสาร
นักลงทุน

กรุณากรอกคำค้นหา!
ข่าวทั้งหมด
ทั้งหมด
27 มี.ค. 2563
แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน การเลื่อนกำหนด AGM 2563 การจ่ายปันผลระหว่างกาล และการเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่
27 มี.ค. 2563
การจ่ายปันผลระหว่างกาล โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน การเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่
16 มี.ค. 2563
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz
28 ก.พ. 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
28 ก.พ. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
28 ก.พ. 2563
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
28 ก.พ. 2563
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และ การจ่ายเงินปันผล
17 ก.พ. 2563
การได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz และ 26 GHz
คู่มือนักลงทุน ดาวน์โหลด

ศึกษาข้อมูลเพื่อทำความรู้จักเรามากยิ่งขึ้น

ไม่พลาดทุกข่าวสารจากเรา

ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

สายตรงนักลงทุน+66 2858 2515, +66 2 858 2519
อีเมลir_office@truecorp.co.th

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310