ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561

การประชุมผู้ถือหุ้น

ผลประกอบการประจำไตรมาส

ตรวจสอบงบการเงิน เอกสารนำเสนอ และรายงานผลประกอบการไตรมาส 4/2561

ปฏิทินกิจกรรม

2562
ประเภท
วันที่
กิจกรรม
เอกสาร PDF
รับชมวิดีโอ

ข่าวสาร
นักลงทุน

กรุณากรอกคำค้นหา!
ข่าวทั้งหมด
ทั้งหมด
18 มี.ค. 2562
แจ้งการลงทุนและการจัดตั้งกองทุนหุ้นเอกชน (Private Equity Fund)
04 มี.ค. 2562
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
01 มี.ค. 2562
ชี้แจงผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2561
28 ก.พ. 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
28 ก.พ. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
28 ก.พ. 2562
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
28 ก.พ. 2562
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และ การจ่ายเงินปันผล
17 ม.ค. 2562
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มิได้มีแผนในการเข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ 5G 700 MHz และอยู่ระหว่างรอความชัดเจนเรื่องการขยายระยะเวลาการชำระค่างวดเงินประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz
คู่มือนักลงทุน ดาวน์โหลด

ศึกษาข้อมูลเพื่อทำความรู้จักเรามากยิ่งขึ้น

ไม่พลาดทุกข่าวสารจากเรา

ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

สายตรงนักลงทุน+66 2858 2515, +66 2859 8917
อีเมลir_office@truecorp.co.th

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพ 10310 ประเทศไทย