ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563

การประชุมผู้ถือหุ้น

ผลประกอบการประจำไตรมาส

ตรวจสอบงบการเงิน เอกสารนำเสนอ และรายงานผลประกอบการไตรมาส 1/2563

ปฏิทินกิจกรรม

2563
ประเภท
วันที่
กิจกรรม
เอกสาร PDF
รับชมวิดีโอ

ข่าวสาร
นักลงทุน

กรุณากรอกคำค้นหา!
ข่าวทั้งหมด
ทั้งหมด
19 พ.ค. 2563
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
18 พ.ค. 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
18 พ.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
18 พ.ค. 2563
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
07 พ.ค. 2563
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และ การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
27 มี.ค. 2563
แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน การเลื่อนกำหนด AGM 2563 การจ่ายปันผลระหว่างกาล และการเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่
27 มี.ค. 2563
การจ่ายปันผลระหว่างกาล โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน การเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่
16 มี.ค. 2563
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz
คู่มือนักลงทุน ดาวน์โหลด

ศึกษาข้อมูลเพื่อทำความรู้จักเรามากยิ่งขึ้น

ไม่พลาดทุกข่าวสารจากเรา

ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

สายตรงนักลงทุน+66 2858 2515, +66 2 858 2519
อีเมลir_office@truecorp.co.th

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310