ข้อมูลทางการเงิน
และการดำเนินการ

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

หมายเหตุ: รายได้รวม และ รายได้จากการให้บริการ (ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย) ภายหลังจากการจัดประเภทรายการใหม่

รายงานประจำปี 2566

(แบบ 56-1 One Report)
2566
+-

ผลประกอบการประจำไตรมาส

ไตรมาส 1/2567
+-

ข้อมูลหุ้นกู้

TRUE248B
ตรวจสอบข้อมูลหุ้นกู้ True

TUC245B
ตรวจสอบข้อมูลหุ้นกู้ TUC
+-
คู่มือนักลงทุน

ศึกษาข้อมูลเพื่อทำความรู้จักเรามากยิ่งขึ้น

ไม่พลาดทุกข่าวสารจากเรา
ติดต่อ อีเมล : ir_office@truecorp.co.th

สำหรับสมัครรับข้อมูลข่าวสารนักลงทุน ไลน์ : IR Official Account

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310


ติดต่อเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับทรูโทรศัพท์: +66-2-859-1111
โทรสาร: +66-2-859-9134


ติดต่อหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ทรู คอลเซ็นเตอร์ 1242
อีเมล