ข้อมูลทางการเงิน
และการดำเนินการ

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

หมายเหตุ: รายได้จากการให้บริการ ไม่รวมรายได้ค่าเชื่อมโยงโครงข่าย
และค่าเช่าโครงข่าย หนี้สินประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

ผลการดำเนินงาน

จุดเด่น

  • ผลการดำเนินงานเติบโตต่อเนื่อง มุ่งสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืน
  • ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่เติบโตเหนืออุตสาหกรรมทั้งด้านรายได้และฐานลูกค้า หนุนโดยจุดแข็งด้าน 5G
  • ธุรกิจบรอดแบนด์คงความเป็นผู้นำตลาดทั้งด้านรายได้และฐานลูกค้า มุ่งเพิ่มมูลค่าผ่านนวัตกรรมดีไวซ์
  • ดิจิทัลมีเดียแพลตฟอร์มและดิจิทัลโซลูชั่น เติบโตก้าวกระโดด ขยายระบบนิเวศได้อย่างต่อเนื่อง
  • คอนเทนต์คุณภาพสูงจากทั้งนอกและในประเทศ ผสานจุดแข็งด้วย ออนดีมานด์ OTT และทีวี แพลตฟอร์ม
ดูผลการดำเนินงาน

รายงานประจำปี 2564

(แบบ 56-1 One Report)
+-

ผลประกอบการประจำไตรมาส

ไตรมาส 1/2565
ไตรมาส 1
2565
+-

ข้อมูลหุ้นกู้

TRUE22OB
ตรวจสอบข้อมูลหุ้นกู้ True

TUC225A
ตรวจสอบข้อมูลหุ้นกู้ TUC
+-
คู่มือนักลงทุน ดาวน์โหลด

ศึกษาข้อมูลเพื่อทำความรู้จักเรามากยิ่งขึ้น

ไม่พลาดทุกข่าวสารจากเรา
ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์: +66-2-858-2515, +66-2-858-2519
อีเมล: ir_office@truecorp.co.th
ติดต่อเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับทรูโทรศัพท์: +66-2-859-1111
โทรสาร: +66-2-859-9134


ติดต่อหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ทรู คอลเซ็นเตอร์ 1242
อีเมล