ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567

การประชุมผู้ถือหุ้น

วีดีโอบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ปฏิทินกิจกรรม

2567
วันที่
กิจกรรม
เอกสาร PDF

ข่าวสาร
นักลงทุน

กรุณากรอกคำค้นหา!
ข่าวทั้งหมด
ทั้งหมด
19 เม.ย. 2567
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
05 เม.ย. 2567
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
07 มี.ค. 2567
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
04 มี.ค. 2567
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 01 มีนาคม 2567
22 ก.พ. 2567
แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท
22 ก.พ. 2567
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และงดจ่ายปันผล
22 ก.พ. 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
22 ก.พ. 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
คู่มือนักลงทุน

ศึกษาข้อมูลเพื่อทำความรู้จักเรามากยิ่งขึ้น

ไม่พลาดทุกข่าวสารจากเรา
ติดต่อ อีเมล : ir_office@truecorp.co.th

สำหรับสมัครรับข้อมูลข่าวสารนักลงทุน ไลน์ : IR Official Account

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310


ติดต่อเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับทรูโทรศัพท์: +66-2-859-1111
โทรสาร: +66-2-859-9134


ติดต่อหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ทรู คอลเซ็นเตอร์ 1242
อีเมล